Informace o zpracování osobních údajů

Formulář "Staň se novou tváří"

 

Správcem osobních údajů je společnost BAM, s.r.o., Ovocný trh 579/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, tel. +420 224 210 121, Email: info@bamodels.cz

V rámci Vámi zaslaného požadavku na jednání o smlouvě s naší společností budeme zpracovávat Vámi zaslané identifikační a kontaktní údaje, uvedený věk, míry a zaslané fotografie a to pro účely vyhodnocení možné spolupráce.

V případě, že budete vybráni ke spolupráci s naší společností, zaslané osobní údaje budou uloženy a zpracovávány do doby projednání smlouvy a v případě podpisu smlouvy po dobu 5 let od prvního uvedení vytvořeného díla. V opačném případě budou vymazány po uplynutí 1 týdne od zaslání požadavku.

K poskytnutým osobním údajům mohou mít přístup naši poskytovatelé cloudových úložišť, provozovatelé a správci používaných IT systémů, webů a aplikací a pracovníci zajišťující provoz firmy. Všichni jsou pečlivě vybráni a chrání osobní údaje ve stejné míře jako naše společnost.

Osobní údaje také můžeme sdílet s orgány státní správy na základě plnění zákonných povinností nebo při povinné součinnosti při plnění jejich úkolů ve veřejném zájmu.

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména právo na:

  • přístup k informacím o zpracování Vašich osobních údajů a poskytnutí kopie těchto údajů,
  • opravu nepřesných, neaktuálních nebo jinak nesprávných údajů,
  • námitku proti zpracování, výmaz Vašich osobních údajů,
  • omezení zpracování osobních údajů,
  • přenositelnost údajů,
  • podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Proti zpracování máte právo podat námitku, pokud se domníváte, že zpracování nepřiměřeně zasahuje do Vašich práv. Námitku prosím zasílejte na poštovní adresu společnosti nebo výše uvedenou emailovou adresu s uvedením odůvodnění námitky a Vaší identifikací a kontaktu na Vás, abychom mohli Vaši námitku řádně vyřídit.

Pokud by Vám něco z výše uvedeného nebylo jasné, nebo byste chtěli získat další informace neváhejte se obrátit na vedení společnosti. Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.